Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe  dla dzieci uczęszczających do klubu:

Rytmika

Zajęcia umuzykalniające, które będą odbywać się raz w tygodniu.

Jakie korzyści daje uczestnictwo dzieci w profesjonalnie prowadzonych zajęciach z rytmiki?

  • Zajęcia wpływają na rozwój zdolności muzycznych,
  • Poprawiają sprawność fizyczną i umysłową dzieci.
  • Wpływają przede wszystkim na koordynację ruchową dzieci.
  • Zajęcia rozwijają pamięć słuchową i wzrokową.
  • Dzieci przygotowują się w przyszłości do występów publicznych (pociechy zyskują  pewność siebie)
  • Dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie.
  • Uczą się grać na różnych prostych instrumentach  muzycznych.

Spektakle teatralne i koncerty

Zgodnie z harmonogramem Przedszkola

Imprezy dla rodziców i dzieci

Cyklicznie organizowane uroczystości, m.in. Dzień Pieczonego Ziemniaka, Czerwcowy Piknik

Zgodnie z harmonogramem Przedszkola