Propozycje zajęć

Zabawy ruchowe o charakterze gimnastycznym

Zabawa ruchowa jest jednym z najskuteczniejszych środków wychowawczych. Należy zapewnić dziecku prawidłowy rozwój, poprzez systematyczne zabawy ruchowe i ćwiczenia podstawowe. Prowadzone są one w formie zabawowo-naśladowczej. Dzieci poznają zabawy o różnym charakterze, które z czasem można łączyć w niewielkie zestawy.

Zabawy umuzykalniające

Ruch przy muzyce jest jednym z elementów zaspokajających potrzebę aktywności fizycznej dziecka. Umuzykalnianie dzieci przeprowadzane jest w najprostszy sposób – stosując formę zabawowo-naśladowczą, opartą na prostych i nieskomplikowanych ruchach. Zabawy te kształcą, wdrażają małe dziecko do dyscypliny i koncentracji, przystosowują je do współżycia w grupie, oraz ćwiczą pamięć i orientację.

Zabawy dydaktyczne

Zajęcia dostosowane do wieku dziecka. Ich celem jest uaktywnienie umysłu dziecka. Zajęcia te przyspieszają rozwój umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, utrwalają wiadomości uzyskane w trakcie zabawy, budzą uczucia społeczne, a także pomagają w utrzymaniu odpowiedniej dyscypliny wśród dzieci.

Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne

Do tych zabaw zaliczamy: budowanie i konstruowanie, rysowanie, malowanie, formowanie  z plasteliny, drukowanie stemplem, wydzierankę.

Zabawy tematyczne

Zabawy te to nic innego jak zabawy naśladowcze. Należy wykorzystywać w nich dobre wzory, ponieważ dziecko bawiąc się wprowadza w czyn wszystko to, co przedtem widziało i słyszało. Dobrze pokierowana zabawa tematyczna przyczynia się do rozwoju mowy, wyobraźni, usprawnia ruchy dziecka, oraz uczy współżycia z innymi.

Zabawy paluszkowe

Zabawy te pomagają dzieciom doskonalić motorykę małą, czyli sprawność dłoni i palców. Rymowanki wykorzystane podczas zabawy rozwijają uwagę i pamięć słuchową, służą poznawaniu nowych słów i pojęcia rymu.

Zabawy dźwiękonaśladowcze

Zabawy z wykorzystaniem wierszy i historyjek, zawierających m.in. wyrazy przypominające odgłosy z naszego otoczenia. Usprawniają one narządy mowy, zachęcają do samodzielnych wypowiedzi, pomagają utrwalić różne odgłosy, ćwiczą percepcję słuchową.

Masażyki relaksacyjne

 Zabawy te rozwijają wrażliwość dziecka na różne bodźce dotykowe, redukują napięcie mięśniowe, doskonalą zmysł dotyku i słuchu, oraz kształtują świadomość własnego ciała.

Zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Celem metody Ruchu Rozwijającego jest rozwijanie świadomości własnego ciała, rozwijanie sprawności ruchowej. Dziecko uczy się orientacji w przestrzeni, współpracy, oraz buduje zaufanie do siebie i opiekuna.